Accesare fonduri europene

CURS EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE

Cod COR 242213 ( cod vechi 241948 )

Certificat CNFPA, certificat Europass , Pentru studii superioare

Descrierea cursului :

Cursul are un caracter practic si vine in intampinarea tuturor persoanelor care doresc sa faca parte din echipe de scriere si implementare a proiectelor finantate din fonduri structurale. De asemenea, cursul prezinta intr-o forma structurata si usor de asimilat structura institutionala, cadrul programatic si etapele realizarii unui astfel de proiect.

Mai nou, in cerintele de eligibilitate a expertilor solicitati prin procedurile de licitatie publica ale proiectelor, implementarea se realizeaza cu personal specializat, certificat CNFPA, ca expert accesare fonduri europene si de coeziune europene cod COR 242213. Un accent deosebit in acest curs va fi pus pe evaluarea Ghidului Solicitantului si a criteriilor de eligibilitate, precum si corelarea acestora cu nevoile de dezvoltare identificate de beneficiar.

Trainerii sunt consultanti cu experienta in scrierea si implementarea de proiecte, precum si evaluatori ai proiectelor finantate prin POSDRU, POS CCE si POR. Participantii lucreaza pe echipe pe tot parcursul programului de instruire si elaboreaza proiecte ce au aplicabilitate în plan real.

Cine poate participa :

Programul se adreseaza reprezentantilor institutiilor publice locale si centrale, IMM-urilor, atat coordonatorilor, cat si asistentilor de proiecte, salariatilor din administratia publica locala pentru specializarea lor in scrierea si accesarea de proiecte finantate din fonduri structurale, precum si tuturor celor ce doresc sa dezvolte proiecte prin accesarea de Fonduri Structurale.

Perioada de desfasurare : Curs de weekend: 9-10 martie, 16-17 martie si examen pe 23 martie 2013

Curs de saptamana : 14-15 martie , 21-22 martie si examen pe 28 martie 2013

Durata cursului : 4 zile, 6 ore zilnic, intre orele 09.00-17.00

Locatie: Hotel Unirea sala Cocktail sau sediul centrului de formare in functie de numarul cursantilor. Sindicatul Nova Vita – Centrul de Formare Profesionala Str. Sos. Nicolina nr 10, loc Iasi, Romania; C.F 21751701 Tel/fax 0232/216.244 Site:, www.calificarideviitor.ro, email calificari.specializari@gmail.com

Agenda cursului: Cursul are 48 de ore, dintre care 24 teorie si 24 practica. Pregatirea teoretica are loc la sala de curs, pe parcursul a 4 zile, iar pregatirea practica reprezinta studiu individual, exercitii practice pe marginea proiectului ales de participant, sub indrumarea lectorului.

Pretul cursului: 1.500 lei.

Obiectivele cursului :

Cunoasterea cadrului programatic si institutional de accesare al fondurilor europene in Romania;

Cunoasterea normelor legislative nationale si europene in domeniul accesarii fondurilor europene;

Evaluarea Ghidului Solicitantului si a criteriilor de eligibilitate;

Scrierea cererii de finantare;

Cunoasterea etapelor realizarii unui proiect

Cunoasterea regulilor de monitorizare si control;

Realizarea analizei Cost-Beneficiu conform cerintelor europene

Cunoasterea politicilor de achizitii publice necesare derularii proiectelor;

Insusirea deprinderilor privind incheierea contractului de finantare

Unde este recunoscut programul:

Cursul este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si este autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA), la finalizarea lui acordandu-se un certificat de absolvire avizat de CNFPA. Programul de formare profesionala se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat in conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor.

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor au regimul actelor de studii si sunt recunoscute la nivel national de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 129/2000. Pentru recunosterea internationala a certificatelor CNFPA eliberate dupa finalizarea cursului este necesara apostilarea (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau supralegalizarea (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

IMPORTANT !

Diplomele eliberate in urma absolvirii acestui curs va certifica toate competentele profesionale necesare scrierii de proiecte in domeniul fondurilor structurale. Mai mult, autoritatile contractante solicita in cadrul licitatiilor certificarea CNFPA pentru pozitiile de expert in cadrul proiectelor finantate din fonduri structurale.

INFORMATII : Pentru mai multe informatii legate de organizarea cursurilor va rugam sa sunati la nr de tel. 0232/216.244 sau sa trimiteti un email pe adresa calificari.specializari@gmail.com Program zilnic Luni- vineri intre orele 9.00 – 15.00.