Debut Proiect Calificare someri

By Anunturi proiecte

INVESTESTE IN OAMENI ! – FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Numarul de referinta al programului (CCI):2007RO051PO001

Axa prioritara 5 : Promovarea masurilor active de ocupare.

Domeniul major de interventie 5.1.:

Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare.

Titlul proiectului:

„Calificarea tinerilor someri din regiunea de nord est în meseriile de agent comercial si ospatar si plasarea lor pe piata muncii în vederea reducerii ratei somajului si cresterii gradului de ocupare a fortei de munca tinere, crearea unui centru zonal de formare profesionala, mediere si plasare a fortei de munca.”

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul proiectului:

Cresterea nivelului de absorbtie pe piata muncii pentru 112 persoane, someri, tineri someri, persoane inactive sau persoane aflate in cautarea unui loc de munca in regiunea de implementare a proiectului prin integrarea acestora intr-un curs de calificare profesională urmat apoi de plasarea lor pe piata muncii.

Obiectivul vizează integrarea unui nr de 112 persoane intr-un curs de formare profesionala pentru ocupatiile de agent comercial si ospatar dupa cum urmeaza:

84 de persoane pentru calificarea de agent comercial si

28 de persoane pentru calificarea de ospatar.

Beneficiar :SINDICATUL NOVA VITA

Partener: DGASPC IASI

Durata proiectului: 24 de luni

Valoarea proiectului: 1.850.399 lei

Perioada implementarii : 3 ian 2011 – 31 dec. 2012

Program de lucru: Luni – Vineri 9.00-15.00